Get Adobe Flash player

wyniki

     Wszystkie wyniki badań laboratoryjnych przekazywanych przeze mnie spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2006 r w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej (DZ.U. Nr 247 poz.1819 § 28). Każde badanie jest zaopatrzone w numer Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 -CM, dzięki któremu jest honorowane w całej Polsce i zagranicą. Wyniki są czytelne i do każdego z nich przyporządkowana jest norma właściwa dla płci i wieku Pacjenta. Z wyniku możemy dowiedzieć się na jakim analizatorze było robione dane badanie i kto obsługiwał to urządzenie. Każdy wynik jest autoryzowany przez diagnostę laboratoryjnego, specjalistę laboratoryjnej diagnostyki medycznej, który czuwa nad przebiegiem całego procesu diagnostycznego. W razie wątpliwości można skorzystać z telefonicznej konsultacji diagnosty laboratoryjnego, który autoryzował wyniki.  
     Przekazywanie wyników odbywa się z sposób poufny: dostęp do wyników mają tylko pracownicy rejestracji i przekazuję je pacjentom do rąk własnych.

należymy do:
Krajowa
Izba
Diagnostów
Laboratoryjnych

Punkty pobrań krwi:

Złoty Stok
czynny pon - piąt. 7:00-9:00

Kłodzko

UWAGA!

Informujemy, że od

01 lutego 2016 r.

pobieramy krew

codziennie

od poniedziałku do piątku
7:00-9:00

 

Zapraszamy!